MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 5-22)

MẶT BẰNG TẦNG OFFICE (TẦNG 4)

MẶT BẰNG TẦNG CĂN TRỆT THƯƠNG MẠI

TẦNG 2